آخرین مطالب

مدیریت

مدیریت

مدیریت یکی از بزرگترین اساتید مدیریت، برای سفر از یکی از بهترین شرکت‌های هواپیمایی‌ جهان بود، بلیط تهیه کرد. و صبحگاه روزی وارد هواپیما شد، بعد از چند... بیشتر بدانید

آخرین مطالب